Rådgivande tjänster för verksamhetsutveckling

VI UTVECKLAR VERKSAMHETER

Rådgivande tjänster för utveckling av verksamheter.

Torkel Endoff, verksamhetsutveckling geografisk IT

Torkel Endoff är teknisk lantmätare utbildad vid LTH. Torkel jobbar med verksamhetsutveckling genom geografisk IT, bland annat med konvertering av data och systeminförande. Torkels stora intresseområde är möjligheterna med användningen av modern, mobil teknik i verksamheter så de stödjer processerna.

Epost: torkel.endoff@agima.se Telefon: 010-45 77 006 Mobil: 072-208 55 62

Kurt O Eriksson, Styrelseordförande

Kurt O Eriksson är Civ Ing (VoV), med examen från Chalmers och har varit verksam inom den tekniska konsultbranschen i mer än 35 år. Kurt O har lång erfarenhet från Uppdrags-, Grupp-, Region- och Koncernledning och har varit och är Ordförande i totalt ca 15 konsultrelaterade bolag. Specialområden som Kurt O varit aktiv inom är att Starta upp och Utveckla Verksamheter, Affärsutveckling, Företagsförvärv, Företagsledning och Organisationsförändring. Kurt O har erfarenhet från såväl svensk som internationell verksamhet, med stationeringar både i och utanför Sverige.

Epost: kurt.eriksson@agima.se Mobil: 073-41 26 332

Gunnar Esping, Regionchef Syd

Gunnar Esping är lantmäteriutbildad i Kristianstad. Gunnar har verkat inom GIS/GIT och IT i 25 år där han har haft många olika roller. Han har lång erfarenhet inom utveckling av verksamhet och IT-system, som projektledare, utvecklare, med kravhantering och design. Gunnar har också haft ett antal roller inom ledning, VD för GIS-bolag, utvecklingschef hos myndighet, regionchef och medlem i ledningsgrupper. Gunnar har stor erfarenhet av företagsledning, förändringsarbete, affärsutveckling och medarbetarskapsutveckling.

Epost: gunnar.esping@agima.se Telefon: 010-45 77 001 Mobil: 072-72 02 633

Jonas Kallin Verksamhetsutveckling IT

Jonas har en gedigen bakgrund inom IT och verksamhetsutveckling. Bland annat som anställd hos en av de ledande skogsaktörerna i södra Sverige med arbetsuppgifter som GIS/IT-Strategi, kravfångst, upphandling, projektledning och systeminförande. I konsultrollen, hos ett större GIS-konsultbolag, har Jonas arbetat med både stora och små projekt i flera olika roller. Jonas är Skogsmästare kompletterat med IT studier. Jonas kommer arbeta med beslutsstöd och projektledning inom både IT och GIS

Epost: jonas.kallin@agima.se Telefon: 010-45 77 003 Mobil: 072-22 37 472

Mattias Kastensson, bredd inom GIS, 3D och IT

Mattias styrka ligger i att kunna hålla ett helikopterperspektiv och förstå hur system och människor fungerar tillsammans. Mattias har en magisterexamen i datavetenskap från Högskolan i Skövde.

Han har arbetat brett inom IT sektorn sedan 1995 med bland annat GIS, 3D, webbportaler och Windows desktop utveckling som utvecklare och projektledare. Han har senast varit anställd inom försvarskoncernen Saab och där arbetat med kvalitet och processfrågor rörande geodata-försörjning till JAS Gripen systemet. Mattias har även hunnit med att jobba utomlands i perioder.

Epost: mattias.kastensson@agima.se Telefon: 010-45 77 004 Mobil: 072-20 85 183

Staffan Kjellman, verksamhetsutveckling – projektledning – geodatabearbetning

Staffan Kjellman är teknisk lantmätare utbildad vid KTH. Staffan har arbetat med GIS/GIT i närmare 20 år varav de fem senaste som linjechef inom kommunal samhällsbyggnad. Staffans specialområden är verksamhetsutveckling, processmodellering, projektledning, kravhantering och geodatabearbetning. I sin roll som projektledare och ledningschef har Staffan skaffat sig stor erfarenhet av att bygga fungerande grupper som arbetar mot och uppnår gemensamma mål.

Epost: staffan.kjellman@agima.se Telefon: 010-45 77 008 Mobil: 072-52 67 008

Peter Lundin, projektledning kravanalys IT/GIS

PeterBW

Peter är en generalist med över femton års erfarenhet av IT/GIS-branschen. Bland Peters starkaste sidor finns projektledning, kravanalys, genomförande av förstudier, upphandling, inköp, kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och organisationsutveckling. I tillägg har Peter ett brett tekniskt kunnande som sträcker sig över hela MBK-området. Peter har lång erfarenhet från både det privata näringslivet och som linjechef inom kommunal verksamhet.

Peter har ett positivt sätt och har lätt att driva igång, likväl som att styra upp verksamheter som ledare för gruppen eller som en aktiv person i ett lag.

Epost: peter.lundin@agima.se Telefon: 010-45 77 009 Mobil: 072-52 67 009

Ingela Nilsson, projektledning – verksamhetsutveckling – systemförvaltning

Ingela är teknisk lantmätare utbildad vid KTH. Ingela har över 20 års erfarenhet av arbete inom GIS/GIT-området, främst inom kommunal och statlig verksamhet. Ingelas specialområden är projektledning, systemförvaltning, verksamhetsutveckling och kravhantering inom GIS och IT. Ingela har stor erfarenhet av införandeprojekt med allt från kravformulering och upphandling till införande och förvaltningsetablering.

Epost: ingela.nilsson@agima.se Telefon: 010-457 70 15 Mobil: 072-529 98 37

Erik Persson, verksamhetsutveckling – kravanalys – geografisk IT

ErikBW

Erik Persson är teknisk lantmätare utbildad vid KTH. Han har tidigare erfarenhet från både offentlig och privat sektor och arbetar på Agima med processutveckling, genomförande av förstudier och organisationsutveckling inom geografisk IT. Erik är intresserad av möjligheterna med geografisk information för ökad effektivitet inom organisationer.

Epost: erik.persson@agima.se Telefon: 010-45 77 011 Mobil: 070-385 50 21

Anders Pikkuniemi, verksamhetsutveckling geografisk IT

AndersBW

Anders är civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet. Han har genom åren arbetat med GIS-utveckling, datasamordning och utredningar. Efter att ha arbetat sju år inom kommunal verksamhet är Anders väl förtrogen med den kommunala planeringsprocessen. Ett annat specialområde för Anders är dataproduktspecifikationer med kvalitetsuppföljning och gärna koppling till olika standarder. Speciellt hur man med struktur och metodik kan följa upp och redovisa kvalitet på geodata.

Epost: anders.pikkuniemi@agima.se Telefon: 010-45 77 012 Mobil: 076-111 69 84

Johan Sandberg, verksamhetsutveckling geografisk IT

JohanBW

Johan Sandberg är teknisk lantmätare utbildad vid KTH. Johan arbetar med verksamhetsutveckling genom geografisk IT, inklusive projektledning och processledning. Johans stora intresseområden är metadata och geodataförsörjning.

Epost: johan.sandberg@agima.se Telefon: 010-45 77 010 Mobil: 072-51 77 010

Inga-Lill Segnestam, verksamhetsutveckling – projektledning – samhällsbyggnad

Inga-Lill Segnestam

Inga-Lill Segnestam är arkitekt SAR/MSA och utbildad vid KTH. Inga-Lill har lång erfarenhet som arkitekt och från egen verksamhet.

De senaste fjorton åren har hon varit verksam inom kommunal sektor. Först som arkitekt och därefter som bygglovschef och samhällsbyggnadschef.

Inga-Lill har bred kompetens som arkitekt samt inom samhällsplanering, myndighetsutövning och verksamhetsutveckling. Hon har genom sina chefsroller skaffat sig stor erfarenhet av att kartlägga processer, bygga fungerande grupper samt leda och styra mot politiska mål.

Epost: ingalill.segnestam@agima.se Telefon: 010-45 77 002 Mobil: 072-700 58 29

Magnus Svensson, projektledning – verksamhetsutveckling – SDI

MagnusBW

Magnus Svensson har lång erfarenhet av geodata, GIS och IT. Starka områden är projektledning, verksamhetsutveckling, strategisk rådgivning, samverkan mellan organisationer, handlingsplaner och strategier samt Inspire-direktivet och infrastrukturer för geodata (SDI). Magnus har en gedigen bakgrund inom statlig verksamhet och arbetar sedan några år tillbaka som konsult inom verksamhetsutveckling. Magnus har bland annat erfarenhet av stora samverkansprojekt som Geodataprojektet och Planeringsportalen samt av samordning av nationell Geodatasamverkan.

Epost: magnus.svensson@agima.se Telefon: 010-45 77 014 Mobil: 072-213 89 03

Jan Zakariasson, VD

JanBW

Jan Zakariasson är teknisk lantmätare utbildad vid KTH. Jan har de senaste femton åren verkat som konsultchef i olika linjechefsroller. Jans specialområden är Företagsledning, Förändringsledning, Organisationsutveckling, Verksamhetsutveckling, Affärsutveckling, Projektledning. Verksamheterna som Jan varit ansvarig för har alltid kännetecknats av utveckling under god lönsamhet och kraftig tillväxt.

Epost: jan.zakariasson@agima.se Telefon: 010-45 77 007 Mobil: 073-41 26 322