Rådgivande tjänster för verksamhetsutveckling

Jonas Nordén, erfaren strateg inom Geografisk IT & 3D börjar hos Agima

Jonas har under sina 13 år i GIS/GIT-branschen arbetat som utvecklare, projektledare och samordnare där han utvecklat metoder och strategier för att kommunicera och visualisera information.

Jonas arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering av processer, logistik och samverkan. De senaste åren har Jonas arbetat med flera projekt som rört gemensamma karttjänster, flygfotografering, utveckling av verksamhetssystem, laserskanning samt 3D-visualisering inom offentliga sektorn.

Med engagemang & intresse för natur, energi-och klimatfrågor vill Jonas med Agima bidra aktivt till att utveckla framtidens smarta & hållbara samhälle.

Jonas har studerat tekniskt lantmäteri på KTH med kompletteringar inom samhällsbyggnadssektorn.